Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

EPFCL (Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del CampLacanià)

PRESENTACIÓ

HISTÒRICA

Des de la seva creació en 1998, després de l'escissió produida en la AMP, els Fòrums del Camp Lacanià es van donar com a perspectiva la creació d'una Escola de psicoanàlisi que restornés a les finalitats inscrites en l'acte de fundació de l'Escola de Jacques Lacan. Aquesta Escola de psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacaià (EPFCL) es va crear en l'Encontre internacional de desembre de 2001, després de dos anys d'un llarg debat sobre els seus dispositius.

La seva extensió és internacional i otorga una garantía també internacional, ratificada pels títols d'Analista Membre de l'Escola (AME) per las practicants, i d'Analista de l'Escola per aquella que han passa la prova del passi.


PER QUÈ UNA ESCOLA?

Dintre d'una Escola de psicoanàlisi i no de psicoanalistes, el primer objectiu no és reagrupar professionals, sinó fer possible un lligam social original entre els analistes que estigui fundat en l'estudi i el tractament dels problemes suscitats per la pràctica analítica mateixa, especialment l'anàlisi de l'analista, la formació de practicants i la transmissió del discurs analític.

Els dispositius més importants al servei d'aquesta finalitat són el cartel i el procediment del passi.

La necessitat d'una Escola, en la seva diferència amb els múltiples grups i associacions, es basa en l'aporia del propi acte analític. Ni la tècnica d'especialista, ni el saber fer de l'atesà no sense vinculació amb el saber però excloent el seu retiment de comptes; tan sols es capta per les condcis que el tornen possible -la producció en l'anàlisi d'un desig específic, el desig de l'analista- i només es certifica indirectament pels seus efectes en la mateixa anàlisi.

En una Escola és per tant l'analista el que està en qüestió. Ni savi ni artista, l'analista només es sosté en el seu desig pel qüestionament que una escola ha de sostenir, de manera que doni compte en ella d'allò que ell fa en la seva experiència, i de com resisteix davant de les rutines de la pràctica.


TEXTOS DE REFERÈNCIA

Les orientacions de l'Escola es defineixen amb els textos fundadors de Jacques Lacan:

L'Acte de fundació de l'EFP de 1964,

la Proposició de 9 d'octubre de 1967 sobre el psicoanalista de l'Escola,

el discurs a l'Escola freudiana de París pronunciada en 1967 i publicada en 1970,

la Nota italiana de 1973,

així com els textos de 1980 al voltant de la dissolució, la Carta de dissolució.

Més informació