Forum Psicoanalític Mare Nostrum               Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència          Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                                            

Camp Lacanià

Federación de Foros del campo Lacaniano-España

Foro Psicoanalítico del País Vasco

ACCEP (Associació catalana per la clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi

Oedipe