Forum Psicoanalític Mare Nostrum               Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència          Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                                            

 


 CURS 2019-2020: 

"El camp del gaudi"  

Aquest curs el dedicarem als 13 darrers capítols del llibre XVI del Seminari de Jacques Lacan: "D'un Altre a l'altre" (curs 1968-1969).

Es tracta d'un moment d'inflexió en la concepció de Lacan de l'Inconscient i de la seva articulació amb el gaudi. Ens ocuparem més aviat d'aquest segon terme, un element absolutament central en la clínica psicoanalítica que parteix de la idea freudiana de pulsió (Triebe) però que cobra un sentit prou diferenciat que cal investigar.

A la primera part de cada sessió un psicoanalista convidat comentarà els capítols corresponents del Seminari. A la segona part un altre professional de la clínica presentarà un cas de la seva pràctica i es debatrà posteriorment amb l'audiència.

Aquest és un espai de formació permanent dels membres del Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum, obert a la participació d'aquelles altres persones que s'interessen per l'ensenyament de la clínica psicoanalítica.

PROGRAMA

26 OCTUBRE 2019

1. L'esdeveniment Freud. (Capítols 12 i 13)

Xavier Campamà (Barcelona)

Cas clínic: Montserrat Pallejà (Tarragona)


16 NOVEMBRE 2019

2. Els dos vessants de la sublimació. (Capítols 14 i 15)

Clotilde Pascual (Barcelona) 

Cas clínic: Josep Moya (Barcelona)


14 DESEMBRE 2019

3. Clínica de la perversió. (Capítol 16)

Manel Rebollo (Tarragona)

Cas clínic: Antonia María Cabrera (Madrid)


25 GENER 2020

4. "No sé el que penso". (Capítols 17 i 18) 

Françoise Josselin (Paris)

Cas clínic: Matilde Pelegrí (Vilanova)


22 FEBRER 2020

5. Saber, poder, gaudi. (Capítol 19 i 20)

Ramon Miralpeix (Barcelona)

Cas clínic: Pedro Pablo Arévalo (Barcelona)


21 MARÇ 2020

6. Elegir entre impossibilitat i impotència. (Capítol 21)

Ana Alonso (Madrid)

Cas clínic: Amparo Ortega (València)


25 ABRIL 2020

7. Paradoxes de l'acte psicoanalític. (Capítols 22 i 23)

Xabier Oñativia (Donostia)

Cas clínic: Bottori Bravo (Donostia)


16 MAIG 2020

5. De la intersubjectivitat a l'un-de-més. (Capítols 24 i 25)

Luis Izcovich (París)

Cas clínic: Roser Casalprim (Barcelona)


Lloc: Sala d'Actes del COPC, Ramon i Cajal 11, 1r 2ª, Tarragona.

Horari : dissabte de 10:00h a 14:00h.

Preu : Professionals:450€; estudiants, aturats i jubilats: 250€

Inscripcions: s’ha de fer un ingrés a nom de la persona inscrita posant com a concepte STCC, al cc ES58-0081-0164-0400-0118-3024 (BancSabadell) i enviar un e-mail a spt@lacan.cat 

Més informació: www.lacan.cat Tel. 977227344 — 616244711 CURS 2018-2019: 

"D'un Altre a l'altre"  

Aquest curs el dedicarem als 11 primers capítols del llibre XVI del Seminari de Jacques Lacan: "D'un Altre a l'altre" (curs 1968-1969).

Es tracta d'un moment d'inflexió en la concepció de Lacan de l'Inconscient, entesa en aquest moment com "saber sense subjecte".

Queda lluny de la idea de l'Inconscient entesa com "discurs de l'Altre" o bé "estructurat com un llenguatge", per apropar-se més a la idea de lalangue, l'inconscient "real" que planteja a partir dels anys 70.

A la primera part de cada sessió un psicoanalista convidat comentarà els capítols corresponents del Seminari. A la segona part un altre professional de la clínica presentarà un cas de la seva pràctica i es debatrà posteriorment amb l'audiència.

Aquest és un espai de formació permanent dels membres del Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum, obert a la participació d'aquelles altres persones que s'interessen per l'ensenyament de la clínica psicoanalítica.

PROGRAMA

27 OCTUBRE 2018

1. De la plusvàlua al plus-de-gaudir. (Capítol 1)

Sol Aparicio (París)

Cas clínic: Trinidad Sanchez-Biezma (Madrid)


17 NOVEMBRE 2018

2. Topologia de l'Altre. (Capítols 2 i 3)

Xabier Oñativia (Sant Sebastià) 

Cas clínic: Marta Borràs (Tarragona)


15 DESEMBRE 2018

3. El fet i el dit. (Capítol 4)

Clotilde Pascual (Barcelona)

Cas clínic: Amparo Ortega (València)


26 GENER 2019

4. Jo sóc el que Jo és. (Capítol 5) 

Rithée Cevasco (Barcelona)

Cas clínic: Ramon Miralpeix (Barcelona)


23 FEBRER 2019

5. De la lingüística a la lògica. (Capítol 6)

Martine Menès (París)

Cas clínic: Montserrat Pallejà (Tarragona)


30 MARÇ 2018

6. L'aposta de Pascal. (Capítol 7)

Manel Rebollo (Tarragona)

Cas clínic: Ana Alonso (Madrid)


27 ABRIL 2019

7. L'Un i l'a minúscula. (Capítols 8 i 9)

Mikel Plazaola (Sant Sebastià)

Cas clínic: Matilde Pelegrí (Vilanova)


18 MAIG 2018

5. Feblesa de la veritat, administració del saber (Capítols 10 i 11)

Luis Izcovich (París)

Cas clínic: Susanna Querol (Tarragona)


Lloc: Sala d'Actes del COPC, Ramon i Cajal 11, 1r 2ª, Tarragona.

Horari : dissabte de 10:00h a 14:00h.
 CURS 2017-2018: 

"L'angoixa"  

PROGRAMA

21 OCTUBRE 2017

1. L'angoixa, signe del desig. (Capítols 1, 2 i 3)

Luis Izcovich (París)

Cas clínic: Ana Alonso (Madrid)


18 NOVEMBRE 2017

2. L'angoixa, no sense objecte. (Capítols 4, 5 i 6)

Xabier Oñativia (Sant Sebastià) 

Cas clínic: Amparo Ortega (València)


16 DESEMBRE 2017

3. Angoixa, passatge a l'acte i acting-out. (Capítols 7, 8 i 9)

Rithée Cevasco (Barcelona)

Cas clínic: Josep Moya (Barcelona)20 GENER 2018

1. L'angoixa, senyal del real. (Capítols 10, 11 i 12) 

Elisabete Thamer (París)

Cas clínic: Alex Rodríguez (Barcelona)


24 FEBRER 2018

2. La dona, més verdadera i més real. (Capítols 13 , 14 i 15)

Manel Rebollo (Tarragona)

Cas clínic: Matilde Pelegrí (Vilanova)


10 MARÇ 2018

3. Els objectes i la causa. (Capítols 16, 17 i 18)

Clotilde Pascual (Barcelona)

Cas clínic: Jorge Chapuis (Barcelona)


21 ABRIL 2018

4. La constitució de l'a. (Capítols 19, 20 i 21)

Michel Bousseyroux (Toulouse)

Cas clínic: Ramon Miralpeix (Barcelona)


12 MAIG 2018

5. De l'a als noms del pare. (Capítols 22, 23 i 24)

Bernard Nominé (Pau)

Cas clínic: Roser Casalprim (Barcelona)