Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

Seminari de fonaments


CURS 2022-2023

Textos per llegir "L'ètica de la psicoanàlisi"

En aquesta ocasió treballarem els textos i conceptes necessaris per introduir el Seminari VII de Jacques lacan: "L'ètica de la psicoanàlisi".


Hem pensat treballar diversos textos que poden ser bons complements de la lectura de l’esmentat seminari. Es tracta de textos que aborden el tema de la felicitat i del seu envers:  malestar.
La proposta que fem comença per abordar el text de l’Ètica a Nicòmac, d’Aristòtil, text al que Lacan fa referencia en diverses ocasions del seu seminari.
El text d’Aristòtil es pot descarregar en format pdf d’internet.
El segon text que proposem és La Reforma de l’enteniment, de Baruch Spinoza. Aquest text també es pot descarregar per internet. Aristòtil i Spinoza son dos filòsofs molt citats per Lacan I resulten de gran interès per abordar la temàtica de la felicitat i el malestar.
El tercer text és El malestar en la cultura, de Freud. És un text cabdal per entendre els esforços – poc útils – dels humans per assolir la felicitat ja que, com bé assenyala Freud, el que tenim garantit és el malestar, que ve per tres vies: el cos, la natura i les relacions humanes.
Un Quart tex tés La euforia perpetua, de Pascal Bruckner. Aquest text planteja que des de la Revolució Francesa i, sobre tot, des del Maig del 68, s’ha difós una mena de compulsió “quasi malaltissa” per la felicitat a qualsevol preu. Bruckner afirma que aquesta compulsió ha creat una nova classe de marginació: Els que pateixen. Recordem que en alguns hospitals s’han creat els comitès de dol, encarregats d’abordar les situacions de dol en les persones que han perdut un familiar o un amic.
Finalment, un cinquè text és La societat de la decepció, de Gilles Lipovetsky. És un llibre molt interessant, al nostre entendre. Transcrivim un fragment:
“ Las persones que aman en determinaod momento dejan de amar porque los sentimientos no son objetos inutables y las persones no evolucionan de manera sincrònica. Lo que era eufòria se vuelve aburrimiento o desánimo, incomprensión o rritación, drama con su ración de amargura y a veces odio. Las separaciones, los divorcios, los conflictes por la custodia de los hijos, la falta de comunicación íntima, las depresiones que surgen de ahí, todo esto il·lustra las desil·lusiones engendrades por la vida sentimental” (Lipovetsky, 2008, p. 39).


PROGRAMA:


1. 18-NOVEMBRE-2022, 19:00h

Ètica a Nicòmac. Aristòtil

Coordina Marc Piñol


2. 16-DESEMBRE-2022, 19:00h

La reforma de l'enteniment. Spinoza

Coordina Henrik Hirsch


3. 17-FEBRER-2023, 19:00h 

El malestar en la cultura. Freud

Coordina Anna Orts


4. 24-MARÇ-2023, 19:00h

L'eufòria perpètua. P. Bruckner

Coordina Josep Moya


5. 19-05-2023, 19:00h

La societat de la decepció. G. Lipovetsky

Coordina Manel Rebollo


Lloc: Activitat en línia. ZOOM

Horari : divendres, de 19:00h a 21:00h.

Preu (activitat gratuïta, inclosa en la inscripció al Seminari de Textos i de Casos Clínics)


Més informació: www.lacan.cat Tel.  616244711