Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

Seminari de fonaments


CURS 2021-2022

Inconscient, repetició, transferència i pulsió

En aquesta ocasió treballarem els textos i conceptes necessaris per introduir el Seminari XI de Jacques lacan: "Els quatre conceptes fonamentals de la psicoanàlisi".


PROGRAMA:


1. 15-OCTUBRE-2021, 19:00h

L'inconscient

Coordina Manel Rebollo

Bibliografia:

Freud, S. "Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis". Obras Completas, Amorrortu, vol. 12, p. 265.

Freud, s. "El chiste y su relación con lo inconsciente". Obras Completas, op. cit., vol. 8, p. 1.


2. 19-NOVEMBRE-2021, 19:00h

La repetició

Coordina Anna Orts

Bibliografia:

Freud, S. "Más allá del principio de placer". Obras Completas, Amorrortu, vol. 12.

Freud, s. "Recordar, repetir y reelaborar". Obras Completas, op. cit., vol. 12, p. 151


3. 17-DESEMBRE-2021, 19:00h 

La transferència

Coordina Susanna Querol

Bibliografía:

Freud, S. "Fragmento de análisis de un caso de histeria".Obras Completas, Amorrortu, vol. 7, p. 1.

Freud, S. "Sobre la dinámica de la transferencia", op. cit., vol. 12, p. 93.

Freud, S.. "Puntualizaciones sobre el amor de transferencia", op. cit., vol. 12, p. 159.


4. 14-GENER-2022, 19:00h

La pulsió

Coordina Josep Moya

Freud, S. "Pulsiones y destinos de pulsión".Obras CompletasAmorrortuvol. 14, p. 105.Lloc: Activitat en línia. 

Horari : divendres, de 19:00h a 21:00h.

Preu (activitat gratuïta, inclosa en la inscripció al Seminari de Textos i de Casos Clínics)


Més informació: www.lacan.cat Tel.  616244711CURS 2020-2021

RECORREGUT PER LES PSICOSIS: SIGMUND FREUD, JACQUES LACAN I COLETTE SOLER

En aquesta ocasió treballarem els textos i conceptes necessaris per introduir el Seminari III de Jacques lacan: "Les Psicosis", i els seus desnvolupaments posteriors fins a l'actualitat, remetent-nos a textos de Sigmund Freud, Jacques Lacan i Colette Soler.

PROGRAMA:

1. 17-OCTUBRE-2020

Freud en el segle

Comentari de la conferència de Jacques Lacan el 16 de maig de 1956 amb motiu del centenari de Sigmund Freud.

Exposa Amparo Ortega


2. 14-NOVEMBRE-2020

El cas Shreber a partir de Freud

Coordina Anna Orts

Bibliografia:

Freud, S. "Puntualizacions psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente". Obras Completas, Amorrortu, vol. 12.

Freud, s. "Neurosis y psicosis". Obras Completas, op. cit., vol. 19, p. 151

Freud, S. "La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis". Obras completas, Amorrortu, vol. 19, p. 189.

Freud, S. "Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica". Obras completas, Amorrortu, vol. 14, p. 259.


3. 19-DESEMBRE-2020, 10:00h 

El cas Aimée de Jacques Lacan: la paranoia d'autopunició

Coordina Amparo Ortega

Bibliografía:

Lacan, J. "De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad". Siglo XXI.


4. 16-GENER-2021, 10:00h

L'estadi del mirall com a formador del jo

Coordina Anna Orts

Bibliografia:

"El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica". Escritos 1, Barcelona, Siglo XXI, p. 86-93.

"La agresividad en psicoanálisi". Escritos 1, op. cit., p. 94-116.


5. 6-FEBRER-2021, 10:00h

L'esquema L i l'esquema R

Coordina Montserrat Pallejà

Bibliografia:

Lacan, J. "De una cuestión preliminar a todo tratamientp posible de la psicosis". Escritos 2, op. cit. p. 513-564.


6. 6-MARÇ-2021, 10:00h

Les  lleis del llenguatge. El Nom-del-Pare i les figures de l'Altre 

Coordina Manel Rebollo

Bibliografia:

Lacan, J. "La instancia de la letra o la razón desde Freud". A Escritos , op. cit., p. 473.


7. 27-MARÇ-2021, 10:00h

R.S.I.: de la tòpica lacaniana a la topologia de nusos

Coordina Manel Rebollo

Bibliografia:

Lacan, J. El seminario, libro 23, "Sinthome". Paidós.

Lacan, J. "La tercera", En Intervenciones y textos 2, ed. Manantial, Buenos Aires, 1988, p. 72-108.

Lacan, J. El seminario, R.S.I., en Ornicar?, nº3, Barcelona, Petrel, 1981.


8. 29-MAIG-2021, 10:00H

Psicosi i escriptura: Joyce l'artista, Pessoa el polinòmic i Rousseau el paranoic

Coordina Montserrat Pallejà

Bibliografía:

Soler, C. "La aventura literaria o la psicosis inspirada", Ed. Notodo, Medellín, 2003

Soler, C. "Lacan lector de Joyce", Ed. S&P, Barcelona, 2017.


9. 12-JUNY-2021, 10:00H

Abordatge de les psicosis no delirants

Coordina Josep Moya

Bibliografía:

Maleval, Jean Claude. "Lógica del delirio", Ed. Del Serbal, Madrid, 2003

 Colina, Fernando. "El saber delirante", Ed. Síntesis, Madrid, 2017.


Lloc: Activitat en línia. 

Horari : dissabte, de 10:00h a 12:00h.

Preu : Professionals, 300€, membres del FPMN, 200€, estudiants menors de 30 anys, 150€. 

(inclou la inscripció gratuïta  al Seminari de Textos i de Casos Clínics)

Inscripcions: s’ha de fer un ingrés a nom de la persona inscrita posant com a concepte SF, al cc ES58-0081-0164-0400-0118-3024 (BancSabadell) i enviar un e-mail a marenostrum@lacan.cat indicant nom, cognoms, telèfon, adreça postal, professió i estudis.

Més informació: www.lacan.cat Telèfon 616244711l. 977227344 — 616244711
CURS 2019-2020

GRANS CASOS DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

En aquest seminari tractarem d'estudiar la diversitat de les formes en què es presenten les estructures clíniques a partir de casos paradigmàtics de la literatura psicoanalítica. Examinarem el seu diagnòstic diferencial i les variables que interveen en la direcció de la cura.

PROGRAMA: (Les dates podran ser modificades en funció de les possibilitats dels participants)

1. 24-OCTUBRE-2019

Anna O. Breuer, Freud i la transferència

2. 28-NOVEMBRE-2019

Dora: els prejudicis de Freud

3. 19-DESEMBRE-2019

L'Home de les rates: un cas de neurosi obsessiva

4. 16-GENER-2020

Hans: anàlisi de la fòbia d'un nen

5. 13-FEBRER-2020

L'home dels llops: non liquet

6. 26-MARÇ-2020

Les germanes Papin: Lacan i la criminologia   (VIA ZOOM)

7. 17-ABRIL-2020, 18:00h

El cas Wagner: un assassí múltiple

8. 14-MAIG-2020

A cops de tissora: una psicoanàlisi contemporània


Docent: Manel RebolloCURS 2018-2019

L'INCONSCIENT I LES SEVES FORMACIONS

El Seminari de Fonaments d'enguany es dedicarà a recórrer les diverses nocions de l'inconscient en progressió temporal i conceptual des de Freud (1915) fins als diversos moments de Lacan (1958, 1964, 1968, 1972, 1976) i les seves conseqüències en la clínica, tant a nivell diagnòstic com de direcció de la cura

PROGRAMA:

1. 15-OCTUBRE-2018

L'inconscient segons Freud: efecte de la repressió

2. 12-NOVEMBRE-2018

Les formacions de l'inconscient: lapsus, somni, acte fallit

3. 10-DESEMBRE-2018

El símptoma: l'inconscient fa vaga

4. 14-GENER-2019

Afectats per l'inconscient (neuròtics)

5. 11-FEBRER-2019

Desabonats de l'inconscient (psicòtics) 

6. 11-MARÇ-2019

L’nconscient: el discurs de l'Altre

7. 15-ABRIL-2019

L'inconscient estryctyrat com un llenguatge

8. 13-MAIG-2019

L'inconscient: saber sense subjecte

CURS 2017-2018. 

TRACTAMENTS DE L'ANGOIXA

El Seminari de Fonaments d'enguany es dedicarà a la diversitat de presentacions fenomèniques de l'angoixa: por, fòbia, pànic, ansietat, malsons, etc... Treballarem a partir de diversos textos de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Colette Soler, Martine Menès i altres.


PROGRAMA:

1. 16-OCTUBRE-2017

Inhibició, símptoma i angoixa: respostes a l’encontre amb el real

2. 06-NOVEMBRE-2017

Traumes individuals i intoleràncies col·lectives. Tractaments del gaudi.

3. 11-DESEMBRE-2017

Somiar i despertar; els malsons

4. 15-GENER-2018

La fòbia: de Nom-del-Pare a placa giratòria

5. 05-FEBRER-2018

De l’angoixa al símptoma: una nominació 

6. 12-MARÇ-2018

L’angoixa: “afecte tipus de tot adveniment del real”

7. 16-ABRIL-2018

Del subjecte suposat saber al saber sense subjecte

8. 14-MAIG-2018

Els adveniments del real i el psicoanalista


Docent: Manel Rebollo

      

CURS 2016-2017:

CURS 2015-2016:

CURS 2014-2015: 

CURS 2013-2014: 

Fonaments Freudians de la Psicoanàlisi

Fonaments Lacanians de la Psicoanàlisi

CURS 2012-2013:

Seminari de Fonaments

Curs de Conceptes Bàsics

CURS 2011-2012:

Seminari de Fonaments

Curs de Conceptes Bàsics

CURS 2010-2011:

CURS 2009-2010:

CURS 2008-2009:

CURS 2007-2008