Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             

Seminari de fonaments

CURS 2020-2021

RECORREGUT PER LES PSICOSIS: SIGMUND FREUD, JACQUES LACAN I COLETTE SOLER

En aquesta ocasió treballarem els textos i conceptes necessaris per introduir el Seminari III de Jacques lacan: "Les Psicosis", i els seus desnvolupaments posteriors fins a l'actualitat, remetent-nos a textos de Sigmund Freud, Jacques Lacan i Colette Soler.

PROGRAMA:

1. 17-OCTUBRE-2020

Freud en el segle

Comentari de la conferència de Jacques Lacan el 16 de maig de 1956 amb motiu del centenari de Sigmund Freud.

Exposa Amparo Ortega


2. 14-NOVEMBRE-2020

El cas Shreber a partir de Freud

Coordina Anna Orts

Bibliografia:

Freud, S. "Puntualizacions psicoanalíticas sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente". Obras Completas, Amorrortu, vol. 12.

Freud, s. "Neurosis y psicosis". Obras Completas, op. cit., vol. 19, p. 151

Freud, S. "La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis". Obras completas, Amorrortu, vol. 19, p. 189.

Freud, S. "Un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica". Obras completas, Amorrortu, vol. 14, p. 259.


3. 19-DESEMBRE-2020, 10:00h 

El cas Aimée de Jacques Lacan: la paranoia d'autopunició

Coordina Amparo Ortega

Bibliografía:

Lacan, J. "De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad". Siglo XXI.


4. 16-GENER-2021, 10:00h

L'estadi del mirall com a formador del jo

Coordina Anna Orts

Bibliografia:

"El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica". Escritos 1, Barcelona, Siglo XXI, p. 86-93.

"La agresividad en psicoanálisi". Escritos 1, op. cit., p. 94-116.


5. 6-FEBRER-2021, 10:00h

L'esquema L i l'esquema R

Coordina Montserrat Pallejà

Bibliografia:

Lacan, J. "De una cuestión preliminar a todo tratamientp posible de la psicosis". Escritos 2, op. cit. p. 513-564.


6. 6-MARÇ-2021, 10:00h

Les  lleis del llenguatge. El Nom-del-Pare i les figures de l'Altre 

Coordina Manel Rebollo

Bibliografia:

Lacan, J. "La instancia de la letra o la razón desde Freud". A Escritos , op. cit., p. 473.


7. 27-MARÇ-2021, 10:00h

R.S.I.: de la tòpica lacaniana a la topologia de nusos

Coordina Manel Rebollo

Bibliografia:

Lacan, J. El seminario, libro 23, "Sinthome". Paidós.

Lacan, J. "La tercera", En Intervenciones y textos 2, ed. Manantial, Buenos Aires, 1988, p. 72-108.

Lacan, J. El seminario, R.S.I., en Ornicar?, nº3, Barcelona, Petrel, 1981.


8. 29-MAIG-2021, 10:00H

Psicosi i escriptura: Joyce l'artista, Pessoa el polinòmic i Rousseau el paranoic

Coordina Montserrat Pallejà

Bibliografía:

Soler, C. "La aventura literaria o la psicosis inspirada", Ed. Notodo, Medellín, 2003

Soler, C. "Lacan lector de Joyce", Ed. S&P, Barcelona, 2017.


9. 12-JUNY-2021, 10:00H

Abordatge de les psicosis no delirants

Coordina Josep Moya

Bibliografía:

Maleval, Jean Claude. "Lógica del delirio", Ed. Del Serbal, Madrid, 2003

 Colina, Fernando. "El saber delirante", Ed. Síntesis, Madrid, 2017.


Lloc: Activitat en línia. 

Horari : dissabte, de 10:00h a 12:00h.

Preu : Professionals, 300€, membres del FPMN, 200€, estudiants menors de 30 anys, 150€. 

(inclou la inscripció gratuïta  al Seminari de Textos i de Casos Clínics)

Inscripcions: s’ha de fer un ingrés a nom de la persona inscrita posant com a concepte SF, al cc ES58-0081-0164-0400-0118-3024 (BancSabadell) i enviar un e-mail a marenostrum@lacan.cat indicant nom, cognoms, telèfon, adreça postal, professió i estudis.

Més informació: www.lacan.cat Tel. 977227344 — 616244711
CURS 2019-2020

GRANS CASOS DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA

En aquest seminari tractarem d'estudiar la diversitat de les formes en què es presenten les estructures clíniques a partir de casos paradigmàtics de la literatura psicoanalítica. Examinarem el seu diagnòstic diferencial i les variables que interveen en la direcció de la cura.

PROGRAMA: (Les dates podran ser modificades en funció de les possibilitats dels participants)

1. 24-OCTUBRE-2019

Anna O. Breuer, Freud i la transferència

2. 28-NOVEMBRE-2019

Dora: els prejudicis de Freud

3. 19-DESEMBRE-2019

L'Home de les rates: un cas de neurosi obsessiva

4. 16-GENER-2020

Hans: anàlisi de la fòbia d'un nen

5. 13-FEBRER-2020

L'home dels llops: non liquet

6. 26-MARÇ-2020

Les germanes Papin: Lacan i la criminologia   (VIA ZOOM)

7. 17-ABRIL-2020, 18:00h

El cas Wagner: un assassí múltiple

8. 14-MAIG-2020

A cops de tissora: una psicoanàlisi contemporània


Docent: Manel RebolloCURS 2018-2019

L'INCONSCIENT I LES SEVES FORMACIONS

El Seminari de Fonaments d'enguany es dedicarà a recórrer les diverses nocions de l'inconscient en progressió temporal i conceptual des de Freud (1915) fins als diversos moments de Lacan (1958, 1964, 1968, 1972, 1976) i les seves conseqüències en la clínica, tant a nivell diagnòstic com de direcció de la cura

PROGRAMA:

1. 15-OCTUBRE-2018

L'inconscient segons Freud: efecte de la repressió

2. 12-NOVEMBRE-2018

Les formacions de l'inconscient: lapsus, somni, acte fallit

3. 10-DESEMBRE-2018

El símptoma: l'inconscient fa vaga

4. 14-GENER-2019

Afectats per l'inconscient (neuròtics)

5. 11-FEBRER-2019

Desabonats de l'inconscient (psicòtics) 

6. 11-MARÇ-2019

L’nconscient: el discurs de l'Altre

7. 15-ABRIL-2019

L'inconscient estryctyrat com un llenguatge

8. 13-MAIG-2019

L'inconscient: saber sense subjecte

CURS 2017-2018. 

TRACTAMENTS DE L'ANGOIXA

El Seminari de Fonaments d'enguany es dedicarà a la diversitat de presentacions fenomèniques de l'angoixa: por, fòbia, pànic, ansietat, malsons, etc... Treballarem a partir de diversos textos de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Colette Soler, Martine Menès i altres.


PROGRAMA:

1. 16-OCTUBRE-2017

Inhibició, símptoma i angoixa: respostes a l’encontre amb el real

2. 06-NOVEMBRE-2017

Traumes individuals i intoleràncies col·lectives. Tractaments del gaudi.

3. 11-DESEMBRE-2017

Somiar i despertar; els malsons

4. 15-GENER-2018

La fòbia: de Nom-del-Pare a placa giratòria

5. 05-FEBRER-2018

De l’angoixa al símptoma: una nominació 

6. 12-MARÇ-2018

L’angoixa: “afecte tipus de tot adveniment del real”

7. 16-ABRIL-2018

Del subjecte suposat saber al saber sense subjecte

8. 14-MAIG-2018

Els adveniments del real i el psicoanalista


Docent: Manel Rebollo

      

CURS 2016-2017:

CURS 2015-2016:

CURS 2014-2015: 

CURS 2013-2014: 

Fonaments Freudians de la Psicoanàlisi

Fonaments Lacanians de la Psicoanàlisi

CURS 2012-2013:

Seminari de Fonaments

Curs de Conceptes Bàsics

CURS 2011-2012:

Seminari de Fonaments

Curs de Conceptes Bàsics

CURS 2010-2011:

CURS 2009-2010:

CURS 2008-2009:

CURS 2007-2008