Forum Psicoanalític Mare Nostrum             Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona 

Actualitat de la Infància i l'Adolescència        Biblioteca de Psicoanàlisi en línia                  Grup de treball "SÍMPTOMA"   (Secció de psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya)             El cartel

El cartel és un dispositiu ideat per Lacan coma sistema d'estudi i investigació en psicoanàlisi. Consisteix en un grup compost per cinc persones que s'estableix de la següent forma: quatre es reuneixen i eligeixen un més U. Aquest més U té la funció de vetllar per a que les qüestions grupals no dificultin el treball de cadascú, i que aquest treball pugui prosseguir fins a la dissolució del cartel. En el cartel no es tracta d'un treball de grup, sinó qe cadascú té el seu propi tema de treball, que va presentant i debatent amb els seus companys de cartel fins assolir una producció final, que sempre és individual. 

Al cap d'un any de treball el cartel es dissol, o pot decidir seguir com a màxim un segon any, en acabt del qual cdascun dels seus membres poden optar per constituir nous cartels on prosseguir la seva feina d'investigació, rellançant així les seves noves preguntes. El cartel és per Lacan un dels pilars de la seva Escola, juntament amb el procedient del passi.

En aquest moment en el Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum hi ha dos cartels en procès de constitució i algunes persones a l'espera de trobar un nombre suficient de companys per poder constituirne algun altre. 

Les persones interessades en formar part d'un cartel poden fer-ho saber enviant un e-mail a spt@spt.cat, atès que no hi ha cap condició prèvia per poder formar-ne part, més enllà del desig d'estudiar segons aquest procediment.


CATÀLEG DE CARTELS ACTUALS

1. INCONSCIENT I GAUDI

Data de constitució: 28-abril-2021

Declarat a la EPFCL-F8

Rúbrica: LT (Lectura de textos)
Components:
1- (+un) Manel Rebollo: "L'acte analític"

2- Anna Orts: "L'objecte a"

3- Marc Franch Dasí: "El gaudi en la perversió"

4- Mikel Plazaola: "Sobre allò real"

5- Marcelo Coelho: "Gaudi i cos"


2. VINCLES, PSICONÀLISI I CULTURA

Data de constitució: 08-JUNY-2021

Declarat a la EPFCL-F8

Rúbrica: CL (Clínica)

Components:

1. (+ un). Mane Rebollo: "Un tall en la mirada"

2. Marc Homedes: "Els noms de l'Antonio".

3. Marc Piñol: "Repressió en la cultura".

4. Pau Frigola: "... ...i".

5. Aïda Fontova: "Un cas de psicosi?".


3. ESTRUCTURES CLÍNIQUES: DIAGNÒSTIC I DIRECCIÓ DE LA CURA
Data de constitució: 15-JUNY-2021

Declarat a la EPFCL-F8

Rúbrica: CL (Clínica)

Components:

1. (+ un) Manel Rebollo: "Transferència i interpretació"

2. Alba Jové: "Les neurosis: Histèria i obsessió"

3. Ivette Ruiz: "Psicoanàlisi amb nens".

4. Víctor Tarroella: 

5. Roger Molist: "Abast normatiu del Complex d'Èdip".